Netto salaris

Uw netto salaris berekenen


Het netto salaris blijft over wanneer u van het brutoloon de belastingen en sociale premies heeft afgetrokken.
Het netto salaris wordt ook wel uw besteedbaar loon genoemd omdat u dit echt kunt uitgeven en aan u wordt uitgekeerd.

In 2013 is het netto salaris iets omlaag gegaan. Alle werknemers die in Nederland werkzaam zijn zullen iets meer netto loon overhouden.
U betaalt namelijk meer belasting ten opzichte van 2012 door een hogere arbeidskorting en lagere belastingtarieven.

Hieronder heeft u de keus tussen:
1. een snelle check 
2. een nauwkeurige berekening o.b.v. CAO of bedrijfstak

Netto Bruto salaris berekenen (2013)


 Vul uw netto of bruto salaris in en klik op 'berekenen'