Bruto salaris

Uw bruto salaris berekenen


Het bruto salaris is het bedrag wat u verdient voor aftrek van de loonheffing en de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen. Bruto loon of salaris wordt ook wel vuil loon genoemd.
Grofweg kunt u rekenen dat er 30% van uw bruto loon afgaat, voor een precieze berekening gebruikt u natuurlijk onderstaande tool.

In deze netto-bruto tool heeft u 2 opties om uw bruto of netto loon voor 2013 te berekenen:
1. Snelle check
2. Bruto netto check in detail o.b.v. CAO of bedrijfstak.

Bruto netto berekenen 2013 Vul uw bruto of netto salaris in en klik op 'berekenen'